มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา(นครศรีธรรมราช) เปิดรับนักศึกษาใหม่
ระดับป.ตรี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)(รับผู้จบ ม.6 /ปวช./ปวส.และกศน. - สาขาวิชานิติศาสตร์(ได้วุฒิเนติศาสตรบัณฑิต) - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการ - สาขาวิชาการบัญชี(ได้วุฒิบัญชีบัณฑิต) - สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ทุกหลักสูตรผ่าน กพ. รับรอง
อิสระในการเรียนเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาสำเร็จได้ทุกคน

สนใจกรอกข้อมูลได้ที่นี่

Copyright 2017 CNU Data Center. All rights reserved